Blog Image

BR - Bloggen

NAC-klubbtävlingen

Om Radio Relaterade Saker Posted on Sat, December 04, 2010 15:30:58

Hej allesamman!

det går bra för SK3BP i klubb-tävlingen,

se här.

73 de SM3EQYNAC 50MHz augusti

Om Radio Relaterade Saker Posted on Wed, September 01, 2010 22:47:24

Hej!

NAC 6meter augusti gav

den här spridningen av QTHn.

73 de SM3EQYQ2 kvartalstest

Om Radio Relaterade Saker Posted on Sat, May 08, 2010 10:56:46

resultat för Q2 så som det ser ut på lördag 8/5 kl.10.00

Det kan ju komma in några loggar yterligare tom. söndag.

73 från SM3EQY/HåkanNAC-maj

Om Radio Relaterade Saker Posted on Wed, May 05, 2010 07:51:09

Hej!

NAC 2meter maj gav dryga 7000 poäng

och den här spridningen av QTHn.

73 de Håkan/SM3EQYKvartalstest maj 2010

Om Radio Relaterade Saker Posted on Sun, May 02, 2010 11:49:18

Hej Här kommer QSO-karta

för kvartalstesten Q2 i maj.

73 de SM3EQY/HåkanKoll på 432MHz NAC

Om Radio Relaterade Saker Posted on Sun, April 18, 2010 15:19:16

Hej på er alla Uhf-test körare!

Här kan ni skåda mina test-QSOn från april testen år 2010 på 70cm.

Jag körde från sommarstugu QTHet, JP81FH. Ant. 6el. 5m AGL.

73 de Håkan/EQYKoll på apriltesten

Om Radio Relaterade Saker Posted on Wed, April 07, 2010 00:07:59

Hej på er alla Vhf-test körare!Här kan ni skåda mina test-QSOn från april testen år 2010 på 2m. Jag körde från hemma QTHet, JP81EI. Ant. ca. 30cm duobads dito för 2m o. 70cm,vertikal polarisation.

73 de Håkan/SM3EQYGrafisk koll på decembertesten

Om Radio Relaterade Saker Posted on Thu, February 04, 2010 23:34:55

Hej på er alla Vhf-test körare!

Här kan ni skåda mina test-QSOn

från december testen år 2009 på 2m

73 de Håkan/SM3EQYNext »