Hej!

NAC 6meter augusti gav

den här spridningen av QTHn.

73 de SM3EQY