resultat för Q2 så som det ser ut på lördag 8/5 kl.10.00

Det kan ju komma in några loggar yterligare tom. söndag.

73 från SM3EQY/Håkan